Termeni si

COnditii

TERMENI SI CONDITII

 
Site-ul www.plazahotel.ro este un material de informare si comunicare online oferit de S.C. VOIAJOR S.R.L., cu scopul de a prezenta informatii considerate a fi utile pentru toti partenerii si colaboratorii companiei. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor.

Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

Noi, SC VOIAJOR SRL cu sediul in Targu Mures , Str. Gh. Doja nr 143, suntem extrem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date(denumit in continuare „GDPR”).

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, alte persoane care intră în contact cu noi sau vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media.

În scopul desfăşurării activităţii, SC VOIAJOR SRL poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenia, adresa, telefonul, adresa de e-mail, imagini în mișcare, etc.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modului în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și asupra modului în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine suntem

Societatea VOIAJOR SRL cu sediul social situat în România, Targu Mures, str. Gh. Doja nr. 143, număr de ordine in Registrul Comerţului J26/182/1991, Cod Identificare Fiscală RO 2528313, este un important jucător pe piața hoteliera din Targu Mures. Măsurile prezentate în această informare se aplică în locatiile pe care Societatea le detine respectiv Hotel Plaza, Hotel Business Conference Center & Spa si Hotel Ciao din Targu Mures(denumite in continuare „Hotelul”).

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

1.       Dacă sunteți un client sau un potențial client al Hotelului:

Avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

1.1. Pentru a vă oferi serviciile noastre

Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:

 • a vă putea rezerva camere și alte servicii în hotelul nostru. Temeiul de procesare al datelor este aici efectuarea unui contract;
 • a vă putea caza în hotelul nostru, cu temei legal de procesare al datelor cu caracter personal;
 • a vă înscrie în programul de loialitate (opțional), având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;
 • a deveni membru al SPA-ului nostru, având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului, precum și efectuarea unui contract;

1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

1.3.Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

1.4.Trimiterea de informări (newsletter)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și adresa de poștă electronică, în mod expres, și avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteţi retrage oricând consimţământul, exprimând astfel opţiunea dumneavoastră de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiţi e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa, adresa de poştă electronică (opțional) precum şi alte date personale pe care ni le puteţi furniza direct.

2.       DACĂ SUNTEȚI UN ANGAJAT SAU UN ALT TIP DE COLABORATOR

 • Pentru a intra în relații contractuale cu noi (CIM etc.)

Vă solicităm datele impuse de legislatia romana in vigoare pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

 • Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util, vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

3.       Dacă doriți să vă angajați la V Hotels (Hotel Business, Hotel Plaza, Hotel Ciao, Aqua Day Spa)

Utilizăm datele personale conţinute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanţilor pentru o poziţie în cadrul V Hotels, inclusiv în ceea ce priveşte programele noastre de „internship”.

Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poştă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educaţia şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct.

4.       Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

 • Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menţine relaţia contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

 • Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

 • Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

5.       Dacă sunteți un vizitator în spațiile/locatia SC VOIAJOR SRL

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor şi personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al SC VOIAJOR SRL, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video

6.       Dacă sunteți utilizator al site-urilor noastre internet – – www.hotel-business.ro , www.plazahotel.ro , www.hotel-ciao.ro , www.aqua-day-spa.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitaţi site-urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul şi de a îmbunătăţi conţinutul site-urilor. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcţionare a site-urilor noastre de internet, precum şi îmbunătăţirea acestora.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care SC VOIAJOR SRL este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de SC VOIAJOR SRL în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al SC VOIAJOR SRL de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, SC VOIAJOR SRL vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați catre SC VOIAJOR SRL date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care SC VOIAJOR SRL intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

8.       Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

-de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

-de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră) ;

-dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorităţi publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră;

9.       Durata procesării

Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația romana în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

Dupa aceasta perioadă de pastrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de 24 luni, datele dvs. vor fi şterse automat din baza noastra de date, in cel mai scurt termen posibil.

10.   Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces– vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;
 • dreptul de rectificare– vă permite să rectificaţi datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ştergere– vă permite să obţineţi ştergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
   • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
   • dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră şi dacă v-aţi retras consimţământul, consimţământul dumneavoastră a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
   • o instanţă sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie şterse;
   • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal
 • dreptul la restricţionare– vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe);
 • dreptul de a obiecta– vă permite să obiectaţi la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor– vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroşi să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat.

Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus şi să aflaţi mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de Operator de date, o cerere scrisă la SC VOIAJOR SRL cu sediul social situat în România, Targu Mures, Str. Gh. Doja nr.143, număr de ordine in Registrul Comerţului J26/182/1991, Cod Identificare Fiscală RO 2528313, telefon : 0265-250750 ; fax : 0265-250751 sau prin e-mail la: office@voiajor.ro

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenţie şi puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Romania(ANSPDCP).

11.   VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare din data de 25 mai 2018.

Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată în funcție de modificările legislative interne si internationale ce pot apărea. Orice actualizare se va aplica după un interval de 15 zile de la publicarea pe site-ul oficial al institutiilor interne si/sau internationale.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

 • Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
  – Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
  – Cookieuri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta.

Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Aceste cookie-uri sunt furnizate de o terta parte. Aceste cookie-uri apartin seviciului Trip Advisor si permit scrierea, citirea de comentarii sau articole legate de experienta dvs in ceea ce priveste cazarea la hotelurile noaste. Aflati mai multe informatii despre aceste cookie-uri facand click pe acest link: http://www.tripadvisor.co.uk/CookiePolicy

CookieNumeScop
Sesiune / persistentTACds, TAUnique, TATravelInfo, TASession, ServerPool, Cm 
Selectie limba02b6ed8a2b1212f2020bd26be210e914Acest cookie este utilizat de catre site-ul nostru pentru a retine optiunea utilizatorului in ceea ce priveste selectia de limba. Acest cookie expira dupa 2 ani.
Sitecore AnalyticsSC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIEAcest cookie este utilizat pentru a identifica vizite repetate ale aceluiasi vizitator individual. Expira dupa un anumit timp si nu este setat din nou decat daca utilizatorul isi schimba setarile de cookie-uri.
Sitecore AnalyticsSC_ANALYTICS_SESSION_COOKIEAcest cookie este utilizat pentru a urmari informatiile de trafic pentru un singur utilizator. Acest cookie este sters cand este inchis site-ul.
Sesiune / persistentFacebook CookiesConectarea – acest cookie este utilizat pentru a identifica momentul conectarii la Facebook, astfel incat utilizatorul sa primeasca informatii relevante, dar si informatii privind reteaua de socializare atunci viziteaza alte site-uri. Securitatea si integritatea site-ului – acestea contribuie la protectia contului, astfel incat sa nu fie accesat de altcineva in afara de utilizator. Modulele cookie si tehnologiile similare ajuta Facebook sa afle cand mai multe persoane s-au conectat de pe acelasi computer. Localizarea – Facebook stocheaza informatii intr-un modul cookie care este plasat in browserul sau pe dispozitivul tau, astfel incat sa vezi site-ul in limba preferata. Pentru a afla mai multe informatii legate de tipurile de cookie-uri utilizate de Facebook, dar si modul de functionare al acestora, va rugam sa faceti click pe urmatorul link: https://www.facebook.com/help/cookies/
SesiuneJSESSIONIDEste un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul aplicațiilor web (protocol HTTP, completarea online a notificarii, accesarea registrului online al notificarilor). Acest cookie se sterge automat la inchiderea browserului.
Sesiune / persistentYoutube CookiesSite-ul poate permite utilizatorului vizionarea de clip-uri video de informare publica, prin intermedul canalului Youtube sau prin modul cu grad sporit de confidentialitate (privacy-enhanced). Acesta poate instala module cookie (de sesiune sau persistente) pe calculatorul dvs in momentul in care se doreste redarea clipului video (play).

 

Mai multe informatii gasiti pe pagina https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=ro-RO.

SesiunePEPSESSIDAcest cookie, de tip sesiune si care se sterge cand se inchide browserul, salveaza date despre navigare, id de pagina si informatii si variabile importante pentru functionarea site-ului.
SesiuneComment_Author, Commment_Author_email, Comment_Author_URL.Aceste trei cookie-uri se instaleaza doar daca utilizatorul posteaza un comentariu referitor la serviciile noastre sau prin intrarile pe blog (de exemplu cele oferite de serviciul Tripadvisor) care se gasesc pe site-ul nostru. Aceste cookie-uri retin detalii despre utilizator si comentariul sau, astfel inca, dupa ce este procesat, sa poata fi urcat pe site.
Sesiunecopyadvice-font-sizeAcest cookie este minim intruziv. Retine selectia de dimensiune de font pentru sesiune. Acest cookie se sterge automat la inchiderea bowserului.
Sesiunecopyadvice-cssAcest cookie este minim intruziv. Retine selectia de culoare pentru sesiune. Acest cookie se sterge automat la inchiderea browserului.
Temporar, 6 lunicScapeCookiesAcceptAcest cookie este minim intruziv. Retine selectia utilizatorului de a inchide mesajul de notificare a cookie-urilor utilizate.
TemporarCookieBannerAcceptedAcest cookie controleaza aparitia unui banner pe acelasi utilizator in timpul navigarii pe site. Este setat automat la intrarea pe site. Expira dupa un anumit timp si nu este setat din nou decat daca un utilizator isi schimba setarile de cookie-uri
SesiuneCGISESSIDAcest cookie este utilizat in anumite zone din site-ul nostru pentru a oferi alerte despre cele mai recente si relevante informatii de continut disponibile. Scopul nostru este de a te tine informat despre cele mai recente dezvoltari din industria noastra iar acest cookie ne permite sa-ti impartasim aceste informatii pe pagina noastra.
Temporar, minimum 24 luni_gaAcest cookie este asociat cu Google Universal Analytics – este o actualizare importanta la sensul mult mai cunoscut de serviciu de analytics de la Google. Acest cookie este folosit pentru a identifica utilizatorii unici pe baza asocierii lor cu numere generate aleator ca identificator de client. Este inclusa in fiecare solicitare de pagina intr-un site si se utilizeaza pentru a afla date despre vizitator, sesiuni si campanii pentru raportul de analytics al site-ului. Este setat initial sa expire dupa 2 ani, desi poate fi personalizata de catre detinatorii site-ului.
Temporar, 10 minute_gatAcest cookie este asociat cu Google Universal Analytics, conform documentatiei este utilizat pentru a accelera rata de solicitare – limitarea colectarii de date pentru site-urile cu trafic mare. Expira dupa 10 minute
SesiuneAddThisAcest cookie apare in situatia in care site-ul nostru va propune o serie de butoane de partajare a informatiilor pe conturile dvs personale (share). Si acest cookie poate fi blocat daca un utilizator isi schimba setarile de cookie-uri din browserele de internet utilizate.
SesiuneOptimizelyAcest cookie este de sesiune si este necesar pentru a putea intelege cat mai bine cum este utilizat site-ul nostru. Serviciul Optimizely ne permite sa folosim servicii de tip web analytics sau modalitati de testare cu multiple variante, astfel incat sa putem oferi servicii cat mai aproape de dorintele utilizatorilor nostri. Prin acest serviciu, site-ul nostru identifica tipul de browser utilizat de vizitatori si monitorizeaza traficul generat catre site-urile partenere.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi, etc).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

 • Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
– Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
– Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
– Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
– Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
– Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi ! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

 • Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

– Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
– Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
– Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o variant de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
– Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

 • Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
  – Cookie settings in Internet Explorer
  – Cookie settings in Firefox
  – Cookie settings in Chrome
  – Cookie settings in Safari
  Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul youronlinechoices.com/ro/unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online.